İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini firmamızın risk yapısı ve büyüklüğüne uygun olarak hazırlamak
  • Firmamızda iş kazası, meslek hastalığı doğurabilecek ve çevreyi etkileyecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, çalışanların katılımı ile etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek, önlemler almak ve ortadan kaldırmak için İSG yönetim sistemini kurarak, ISG performansımızı sürekli iyileştirilmek
  • Yürürlükte olan İSG yasa ve mevzuatlarına uyarak ilgili olduğu kuruluşların şartlarını yerine getirmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine göre oluşturulan ISG hedeflerini sürekli gözden geçirmek
  • İş Güvenliği Yönetim Sistemini dokümante ederek uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak
  • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği, duyurulduğu ve eğitimlerle bilinçlendirildiği bir çalışma ortamı sağlamak
  • İş Güvenliği Yönetim Sistemine dahi bütün tarfaların ulaşabileceği şekilde organizasyonu ve yapısını oluşturmak
  • İş Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında sistemin uygunluğunu ve bilinirliğini tespit etmek için uyun periyotlarda gözden geçirmek.